Kursy wychowawców i kierowników wypoczynku

Stowarzyszenie Skaut, jest zarejestrowaną organizacją pozarządową działającą od 1997 roku. W ramach działalności statutowej, przygotowujemy i prowadzimy kursy na wychowawców wypoczynku i kierowników wypoczynku. Kursy prowadzimy na podstawie aktualnej zgody Lubelskiego Kuratora Oświaty.  Najbliższe terminy kursu wychowawców: 7-13 grudnia 2023 roku – koszt 180 zł. Najbliższy kurs kierowników planowany jest na wiosnę 2024 roku. Część zajęć teoretycznych prowadzona jest metodą e–learningu z wykorzystaniem Internetu. Oferujemy możliwość odbycia praktyk studenckich na organizowanym przez nas wypoczynku. Prowadzimy bazę wychowawców, z której korzystają organizatorzy wypoczynku. Części absolwentów naszych kursów proponujemy pracę na naszych koloniach i obozach. Rezerwacja miejsc poprzez formularz pod nr telefonu: 500 666 556. Prowadzone przez nas kursy są zgodne z wymogami programu zawartego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) Uczestnicy mają zajęcia z kadrą pedagogiczną posiadającą kwalifikacje odpowiednie do każdego rodzaju prowadzonych zajęć. Wszystkie przedmioty kursowe prowadzone są w formie: wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych. Obejmują między innymi:

 • organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
 • organizację zajęć w trakcie wypoczynku,
 • planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej,
 • ruch i rekreacja,
 • turystykę i krajoznawstwo,
 • zajęcia kulturalno-oświatowe,
 • zajęcia praktyczno-techniczne,
 • prace społecznie użyteczne,
 • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

Pomieszczenia dydaktyczne, zajmowane na czas prowadzenia zajęć, zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki osobom w nich przebywającym. Kursy odbywają się najczęściej w ok. 15 osobowych grupach. Oferujemy:

 • terminy zajęć każdorazowo dostosowane do potrzeb grupy,
 • egzamin i zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z wymogami i pod nadzorem Kuratorium Oświaty w Lublinie.
 • dla zainteresowanych pracę lub praktyki na organizowanych przez nas koloniach.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla wychowawców. Rezerwacja pod nr telefonu: 500 666 556.

Kolonie / obozy w Bieszczadach 2023

w terminie 25 czerwca – 05 lipca 2023 r. obóz wypoczynkowy i obóz przygodowy

Ważniejsze wycieczki i atrakcje:

 • Aquapark w Lesku
 • Rejs statkiem po Solinie
 • Wycieczka na Połoninę
 • Kolejka gondolowa
 • Wieża widokowa
 • Zaporowa wodna w Solinie
 • Park miniatur i minizoo
 • Drezyny rowerowe
 • Zajęcia przygodowe i wypoczynkowe
 • Zabawy na basenie
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia rekreacyjne

Całkowity koszt 1980 Zniżki dla rodzeństw, możliwe dofinansowanie

Obszary naszej działalności

Stowarzyszenie SKAUT prowadzi działalność w zakresie wychowania oraz edukacji pozaformalnej.

Kolonie i obozy

Stwarzamy okazję do połączenia wakacji z przygodą i aktywnym wypoczynkiem.

Kursy i szkolenia

Korzystając z naszego doświadczenia kształcimy kadrę kierowniczą i wychowawczą.

Inicjatywy młodzieżowe

Realizując projekty  o charakterze lokalnym i międzynarodowym wykorzystujemy edukację pozaformalną.

Zajęcia survivalowe

Uczymy jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, być samodzielnym, zaradnym i opanowanym.

Zajęcia artystyczne

Poznając różnorodne techniki zdobień odnajdujemy piękno w sztuce, tradycji i kulturze.

Zajęcia sportowe

Poprzez różnorodność doboru dyscyplin zarówno stricte sportowych jak i zabawowych promujemy aktywność fizyczną.

O nas​

Powstaliśmy w 1997 r. Ponieważ jako grupę przyjaciół połączyła nas idea harcerstwa, to nazwa naszego stowarzyszenia była dla nas oczywistym wyborem. Ideą działania pragnęliśmy nawiązywać do ruchu skautowego. Naszym podstawowym celem było i jest kształtowanie dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów metody harcerskiej, survivalu, aktywizację sportową, artystyczną oraz gry i zabawy. 

Nasi dotychczasowi partnerzy:

Nasze liczby:

26

Lat działalności

Stowarzyszenie SKAUT powstało w 1997 roku. Zdarza się, że wychowujemy i kształcimy dzieci naszych wychowanków 🙂

5200+

Wychowanków

To uczestnicy realizowanych przez nas projektów oraz organizowanego przez nas wypoczynku.

65

Programów i projektów

W trakcie naszej wieloletniej działalności zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów oraz napisaliśmy kilkanaście programów.

Opinie i rekomendacje

Realizując nasze projekty pamiętamy o ich ocenie przez ich uczestników. Prowadzimy ewaluację bieżącą i końcową by sprawdzić czy zaplanowane aktywności zakończyły się powodzeniem, poprawić jakość kolejnych projektów oraz dowiedzieć się, co o konkretnym projekcie myślą sami uczestnicy.

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i opinie na temat realizowanych przedsięwzięć, prosimy o ich przesyłanie za pomocą formularza kontaktowego.

Zapraszamy do naszego biura do osobistego zapoznania się z wynikami ankiet na temat dotychczasowych działań (kolonie, obozy, wymiany młodzieży, realizowane projekty), opinią Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz rekomendacją Urzędu Miasta Lublin.

Poniżej publikujemy przykładowe opinie na temat naszej działalności.

Formularz zapisu na kurs wychowawcy

  Planowany termin kursu

  Zgoda


  Uwaga: W przypadku problemów z przesłaniem formularza prosimy o przesłanie powyższych informacji poprzez SMS na nr tel. 500666556