Pełna wersja już wkrótce!

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie Skaut uzyskało Akredytację Erasmus+ w dziedzinie młodzieży w perspektywie finansowej 2021-2027! Jest to ogromna szansa na rozwój naszej organizacji, na poszerzenie sieci partnerów i wzmocnienie współpracy. Zaplanowane działania przyczynią się do realizacji strategii UE na rzecz młodzieży poprzez zwiększenie możliwości rozwoju osobistego i zawodowego młodych ludzi. Korzystanie z Akredytacji Erasmusa pozwoli na podniesienie jakości działań międzynarodowych z młodzieżą i dla osób pracujących z młodzieżą. Będziemy mogli położyć nacisk na wymianę i współpracę transgraniczną, promowanie uczestnictwa młodzieży oraz wspieranie osób i organizacji pracujących z młodzieżą w zakresie mobilności edukacyjnej i międzynarodowej.

Początek projektu Prawda w fotografii

Obszary naszej działalności

Stowarzyszenie SKAUT prowadzi działalność w zakresie wychowania oraz edukacji pozaformalnej.

Kolonie i obozy

Stwarzamy okazję do połączenia wakacji z przygodą i aktywnym wypoczynkiem.

Kursy i szkolenia

Korzystając z naszego doświadczenia kształcimy kadrę kierowniczą i wychowawczą.

Inicjatywy młodzieżowe

Realizując projekty  o charakterze lokalnym i międzynarodowym wykorzystujemy edukację pozaformalną.

Zajęcia survivalowe

Uczymy jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, być samodzielnym, zaradnym i opanowanym.

Zajęcia artystyczne

Poznając różnorodne techniki zdobień odnajdujemy piękno w sztuce, tradycji i kulturze.

Zajęcia sportowe

Poprzez różnorodność doboru dyscyplin zarówno stricte sportowych jak i zabawowych promujemy aktywność fizyczną.

O nas​

Powstaliśmy w 1997 r. Ponieważ jako grupę przyjaciół połączyła nas idea harcerstwa, to nazwa naszego stowarzyszenia była dla nas oczywistym wyborem. Ideą działania pragnęliśmy nawiązywać do ruchu skautowego. Naszym podstawowym celem było i jest kształtowanie dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów metody harcerskiej, survivalu, aktywizację sportową, artystyczną oraz gry i zabawy. 

Nasi dotychczasowi partnerzy:

Nasze liczby:

26

Lat działalności

Stowarzyszenie SKAUT powstało w 1997 roku. Zdarza się, że wychowujemy i kształcimy dzieci naszych wychowanków 🙂

5200+

Wychowanków

To uczestnicy realizowanych przez nas projektów oraz organizowanego przez nas wypoczynku.

65

Programów i projektów

W trakcie naszej wieloletniej działalności zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów oraz napisaliśmy kilkanaście programów.

Opinie i rekomendacje

Realizując nasze projekty pamiętamy o ich ocenie przez ich uczestników. Prowadzimy ewaluację bieżącą i końcową by sprawdzić czy zaplanowane aktywności zakończyły się powodzeniem, poprawić jakość kolejnych projektów oraz dowiedzieć się, co o konkretnym projekcie myślą sami uczestnicy.

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i opinie na temat realizowanych przedsięwzięć, prosimy o ich przesyłanie za pomocą formularza kontaktowego.

Zapraszamy do naszego biura do osobistego zapoznania się z wynikami ankiet na temat dotychczasowych działań (kolonie, obozy, wymiany młodzieży, realizowane projekty), opinią Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz rekomendacją Urzędu Miasta Lublin.

Poniżej publikujemy przykładowe opinie na temat naszej działalności.