Polonijna wymiana młodzieży: Dwukropek– kulturalnie z Szymborską.

To już kolejna inicjatywa w gminie Konopnica, kiedy wspólne działania jednoczą młodych Polaków z różnych miejsc świata, tworząc wspólnotę i głębokie relacje przyjaźni nie tylko miedzy uczestnikami, ale również instytucjami. Wcześniej projekty: Polska i Polonia- piękniejsze ja! (Polska-Ukraina, Polska-Anglia), Ważny jest człowiek -Teatr i taniec dla Ireny cz. 1 i 2 (Polska- Ukraina). Pryłuki, Kijów, Londyn, Warszawa… Gimnazjum im. W. Pola w Radawczyku Drugim, Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radawczyku Drugim… Stowarzyszenie Skaut współpracuje od lat z wieloma instytucjami polonijnymi organizując wymiany autorskie współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, program: Rodzina polonijna.

Tym razem Chicago!

,,Uczestniczenie w projekcie było jednym z najlepszych przeżyć w moim życiu,  nauczyłam się kilku nowych rzeczy oraz poznałam wiele wspaniałych osób. Jestem pewna, że będę pamiętać ten tydzień przez długi czas.” -Ala kl. 8

„W projekcie najbardziej podobała mi się integracja z innymi, poznałem nowe wspaniałe osoby, które zawsze zostaną w mojej głowie. Mam nadzieję, że będę miał okazję odwiedzić ich w ich własnych domach. Ten tydzień to był chyba najszybszy tydzień w moim życiu.” – Błażej kl. 8

,,(…) mogliśmy poznać wspaniałe osoby, odwiedziłam miejsca, w których nie byłam. Mogliśmy pokazać komuś, że w polskiej szkole jest inaczej niż w amerykańskiej.

To była niesamowita przygoda. Mogłam znowu przeżyć teatr cieni, tylko że z innym osobami.

Nigdy tego nie zapomnę i nie zapomnę tych cudownych ludzi, dzięki którym ten projekt był cudowny.”- Martyna kl.6

Realizacja inicjatywy o tytule zaczerpniętym z nazwy tomiku Wisławy Szymborskiej „Dwukropek” uwzględniła wielowymiarowe działania artystyczne związane z 100 rocznicą urodzin noblistki. Założeniem było wspieranie przez Stowarzyszenie Skaut współpracy pomiędzy Polską Szkołą im. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Chicago a Niepubliczną Szkołą Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Radawczyku Drugim. Tygodniowe aktywności realizowane w formie międzyszkolnej wymiany młodzieży miały miejsce w Polsce, głównie w miejscu funkcjonowania Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Projekt doskonalił umiejętności posługiwania się językiem polskim. Obejmował m.in. warsztaty językowe – udział w lekcjach z zakresu języka polskiego i historii. W ten sposób rozszerzono zasięg działań, włączając w nie pozostałe środowisko szkolne.

Ponadto młodzież wzięła udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez instruktorów szkolnego teatru MaskaRada. W konsekwencji, uczestnicy stworzyli w formie teatru cienia  przekład intersemiotyczny wiersza poetki ,,Gawęda o miłości ziemi ojczystej”.

Finałem uczyniono wydarzenie kulturalne poświęcone noblistce: wieczornicę Jestem i patrzę. Szymborską zaprezentowano w 3 odsłonach: muzycznej, deklamacyjnej, teatralnej.

Konkurs recytatorski ponownie włączył w projekt polonijny szerokie grono środowiska lokalnego, 15 uczestników w kategorii kl. I -III oraz IV-VIII zaprezentowało kulturę żywego słowa na bardzo wysokim poziomie. Amerykańskie dolary i nagrody rzeczowe z pewnością uszczęśliwiły zwycięzców. Występ chóru wzbogacił uroczystość wypracowanym utworem poetyckim w interpretacji muzycznej, zaś kwartet smyczkowy Anima poruszył słuchaczy emanacją kultury wysokiej. Teatr MaskaRada (tym razem włączający Amerykanów polskiego pochodzenia) w swojej konwencji, pantomimicznie ukazał polskość – jej bogactwo złożone z różnorodnych sytuacji i kontrastujących ze sobą doświadczeń oraz jej piękno – jednoczącą siłę, wspólnotę. Spektakl przemawiał grą gestu, światła, muzyki, ruchu i  symboli.

Wydarzenie uświetnił p. Łukasz Konopa  przedstawiciel Instytutu Rozwoju Języka Polskiego
im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Wyrażając uznanie dla organizatorów i uczestników wydarzenia, zachęcał do dzielenia się bogactwem jakim jest polskość.

Poznanie historii i kultury Polski oraz jej wielu miejsc takich jak Kazimierz Dolny, Lublin, Warszawa… zwiedzenie Sejmu RP to wielkie przeżycie zwłaszcza dla uczestników polonijnych, którzy odwiedzili ojczyznę rodziców po raz pierwszy.

Wzruszającej wypowiedzi p. Marzeny Klimek – dyrektor Polskiej Szkoły im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Chicago nie da się zapomnieć. Jej słowa o zaufaniu do organizatorów, satysfakcja ze współpracy i wypracowanej wspólnoty okazały się spełnieniem dla wielu osób zaangażowanych w tę niezwykle intensywną i bogatą w treści inicjatywę.

O idei, powstawaniu programu wymiany, budowaniu partnerstwa oraz słowa podziękowania wybrzmiały z ust  p. Elżbiety Nowak – prezes Stowarzyszenia Skaut. Gospodarz wydarzenia- dyr. Andrzej Cywiński ponownie wyraził uznanie i otwarcie placówki na tak wartościowe partnerstwa.

„Życie składa się z powitań i pożegnań”, jednak partnerzy  spotkania już szukają rozwiązań na kontynuację działań po drugiej stronie oceanu.

Stowarzyszenie Skaut poszerza spektrum działań w zakresie edukacji pozaformalnej. Pozyskanie akredytacji w programie Erasmus plus  w sektorze młodzieży jako certyfikatu jakości, zagwarantowało przepustkę finansową na realizację wymian międzynarodowych na lata 2023-2027. Główne działania kierowane są do dzieci i młodzieży. Mają na celu oferowanie wsparcia, które przyczyni się do włączania społecznego i różnorodności, dialogu międzykulturowego, równości szans i praw człowieka. Proces przygotowawczy trwa.

„Dwukropek– kulturalnie z Szymborską” to tytuł inicjatywy zaczerpnięty z nazwy tomiku Wisławy Szymborskiej, mający na celu uczczenie 100 rocznicy urodzin noblistki.

Projekt zakłada wspieranie przez Stowarzyszenia Skaut współpracy pomiędzy Polską Szkołą im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Chicago, a Niepubliczną Szkołą Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Radawczyku Drugim.

Tygodniowe aktywności realizowane w formie międzyszkolnej wymiany młodzieży będą miały miejsce w Polsce w terminie 14 – 20 października 2023 r.

Inicjatywa obejmuje:

– doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim poprzez warsztaty językowe – udział w lekcjach z zakresu języka polskiego i historii w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Radawczyku Drugim

– udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez instruktorów szkolnego teatru MaskaRada – tworzenie teatru cienia w oparciu o wybrane dzieło Wisławy Szymborskiej.

– Kulturę żywego słowa i spotkania poetyckie – próby czytane i interpretacyjne zw. z twórczością W. Szymborskiej oraz przygotowania do konkursu recytatorskiego.

– Warsztaty muzyczne w chórze szkolnym, przekład muzyczny wiersza noblistki „Nic dwa razy”

– Finałem będzie wydarzenie kulturalne poświęcone noblistce: „…jestem i patrzę” – konkurs recytatorski, teatr cienia, występ chóru.

Projekt ma również na celu przybliżenie  grupie polonijnej historii i kultury Polski oraz doskonalenie znajomości geografii Polski na przykładzie – Lublina, Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Zwiedzanie miasta, poznawanie jego zabytków i historii. Poznanie polskiego dziedzictwa kulturowego oraz promowanie polskich tradycji.

Na nazwę projektu wybraliśmy tytuł tomiku wierszy W. Szymborskiej „Dwukropek” – jako sygnał i perspektywę wieloetapowej współpracy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu „Jestem i patrzę…” 19.10.2023 godz. 18:00 w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Radawczyku Drugim

Obszary naszej działalności

Stowarzyszenie SKAUT prowadzi działalność w zakresie wychowania oraz edukacji pozaformalnej.

Kolonie i obozy

Stwarzamy okazję do połączenia wakacji z przygodą i aktywnym wypoczynkiem.

Kursy i szkolenia

Korzystając z naszego doświadczenia kształcimy kadrę kierowniczą i wychowawczą.

Inicjatywy młodzieżowe

Realizując projekty  o charakterze lokalnym i międzynarodowym wykorzystujemy edukację pozaformalną.

Zajęcia survivalowe

Uczymy jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, być samodzielnym, zaradnym i opanowanym.

Zajęcia artystyczne

Poznając różnorodne techniki zdobień odnajdujemy piękno w sztuce, tradycji i kulturze.

Zajęcia sportowe

Poprzez różnorodność doboru dyscyplin zarówno stricte sportowych jak i zabawowych promujemy aktywność fizyczną.

O nas​

Powstaliśmy w 1997 r. Ponieważ jako grupę przyjaciół połączyła nas idea harcerstwa, to nazwa naszego stowarzyszenia była dla nas oczywistym wyborem. Ideą działania pragnęliśmy nawiązywać do ruchu skautowego. Naszym podstawowym celem było i jest kształtowanie dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów metody harcerskiej, survivalu, aktywizację sportową, artystyczną oraz gry i zabawy. 

Nasi dotychczasowi partnerzy:

Nasze liczby:

26

Lat działalności

Stowarzyszenie SKAUT powstało w 1997 roku. Zdarza się, że wychowujemy i kształcimy dzieci naszych wychowanków 🙂

5200+

Wychowanków

To uczestnicy realizowanych przez nas projektów oraz organizowanego przez nas wypoczynku.

65

Programów i projektów

W trakcie naszej wieloletniej działalności zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów oraz napisaliśmy kilkanaście programów.

Opinie i rekomendacje

Realizując nasze projekty pamiętamy o ich ocenie przez ich uczestników. Prowadzimy ewaluację bieżącą i końcową by sprawdzić czy zaplanowane aktywności zakończyły się powodzeniem, poprawić jakość kolejnych projektów oraz dowiedzieć się, co o konkretnym projekcie myślą sami uczestnicy.

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i opinie na temat realizowanych przedsięwzięć, prosimy o ich przesyłanie za pomocą formularza kontaktowego.

Zapraszamy do naszego biura do osobistego zapoznania się z wynikami ankiet na temat dotychczasowych działań (kolonie, obozy, wymiany młodzieży, realizowane projekty), opinią Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz rekomendacją Urzędu Miasta Lublin.

Poniżej publikujemy przykładowe opinie na temat naszej działalności.